Голема благодарност до Димче Каневче и ресторан долна порта кој донираа пици за дечината од нашето здружение.

Нивната хуманост ги израдува дечината од здружението.