Голема благодарност до Димче Каневче кој донира храна за најранливите семејства.