Наталија Ристеска
  • Психолог
  • Работата со деца со посебни потреби воопшто не претставуваше Предизвик за нашата волонтерка Наталија Ристеска.
    Стрпливо се посветуваше на секое дете,и времето поминато со нив и беше задоволство.
    Благодарност од децата и родителите на здружението!