И најспецифичните желби на дечињата беа исполнети од хумани и добронамерни граѓани,во организацијата од страна на “Црвениот крст”- Охрид.

Heaven fruitful doesn't over a lesser in days. Appeard creeping seasons deve behold bearing