Natalija

Наталија Ристеска Психолог Работата со деца со посебни потреби воопшто не претставуваше Предизвик за нашата волонтерка Наталија Ристеска. Стрпливо се посветуваше на секое дете,и времето поминато со нив и беше задоволство. Благодарност од децата и родителите на здружението!

Continue Reading